CV

 

Uddannelse

2019- 2020 Uddannelse i Compassion Fokuseret Terapi, Mindwork.

2012: Skriv journalistisk. Danmarks Medie- og journalisthøjskole.

2009: Systemisk og narrativ psykoterapi for psykologer. Inpraxis.

2004: Cand. psych. fra Aarhus Universitet, Psykologisk Institut.

 

Erhvervserfaring

2021- : Underviser af recovery-mentorer fra Region H og peer-medarbejdere fra Region Sjælland på modulet ”Den individuelle samtale”. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup.

2020- : Supervisor, underviser og psykologisk udviklingskonsulent: Forskningsprojekt, ”Mentoroplæring af hjertepatienter”. Københavns Professionshøjskole. Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser.

2020: Underviser i ”Praksishold – Compassion Fokuseret Terapi” på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

2019-2021: Supervisor, underviser og psykologisk udviklingskonsulent: Pårørende Ambassadør Støtte til pårørende af patienter med nyligt diagnosticeret hæmatologisk sygdom. Forskningsenheden, Rigshospitalet.

2019: Underviser i ”Praksishold - Eksistentiel Psykologi” på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

2018-2020: Supervisor, underviser og psykologisk udviklingskonsulent: Patient Ambassadør Støtte til ny diagnosticerede patienter med akut leukæmi. Forskningsenheden, Rigshospitalet.

2016 Underviser i ”Samtaletræning” på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

2015-2018 Psykologisk udviklingskonsulent på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden samt underviser på modulerne ”Den gode peer-relation og samtalepraksis” og ”Livshistoriefortællinger”.

2015: Kurser i innovation, professionalisme og etik (Dansk Psykolog Forening)

2013 - : Underviser på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation), obligatoriske kurser for kandidatstuderende og KBU-læger.

2012 - : Privatpraktiserende psykolog.

2006-2011: Psykolog og projektleder: ”Psykosocial støtte og rådgivning til pårørende af voldtægtsofre”. Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.

2010: Psykolog i SIND Ungdom, Landsforeningen SIND.

2009: Psykolog på Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Tilknyttet afdelingerne: Reumatologi, Cystisk fibrose og lungesygdomme, Klinisk Genetik, Børnekirurgisk, Klinik for vækst og Reproduktion.

2005: Psykolog på Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Tilknyttet afdelingerne: Neonatalklinikken, Pædiatrisk klinik samt Center for Voldtægtsofre.

2005: Forskningsassistent: ”Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13-16 år”. Center for Voldtægtsofre og Team for seksuelt misbrugte børn, Rigshospitalet.

 

Tilbage