Psykologydelser:

• kriseterapi og debriefing

• håndtering af stress, angst, tvangshandlinger, depression og sorg

• coaching af arbejds-/studieliv

• støtte gennem livs-/udviklingskriser

• parsamtaler

• familiesamtaler

udviklingsgrupper

• behandling af reaktioner i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel (både for mor og far)

• støtte til udfordringer ved udstationering

• behandling af reaktioner på seksuelle overgreb (også de pårørendes reaktioner)

• behandling af reaktioner på fysisk sygdom (både akut opstået sygdom samt kroniske tilstande)

• vejledning af livet som psykisk sårbar

• rådgivning til pårørende af sindslidende


Samtaler tilbydes til voksne, unge og børn