Vejen gennem graviditet, fødsel og barsel er en sammenhængende proces for hvert enkelt par, der skal være forældre. Men i praksis er hvert trin splittet op på forskellige fagligheder (egen læge, jordemoder, sundhedsplejeske, psykolog mm.).


Undervisningen fungerer som tværfaglig tilbud for gravide og nybagte forældre. Ambitionen er, at oplevelsen for det enkelte par skal være mere sammenhængende.


Jeg tilbyder, i samarbejde med Fysioterapi & Træningsklinik, en ny kombination af fysisk og mental fødselsforberedelse og efterforløb.


Du kan ikke sove på forhånd, men du kan være et godt sted med dig selv kropsligt og mentalt før en fødsel. Vi har sammensat et program, der tager dig hele vejen igennem, til du er på hjemmebane med dit barn. Det kræver ét værdisæt at fungere som moderne kvinde på arbejdsmarked samt i sociale sammenhænge, og et andet - i en periode - at være tunet ind på et lille barns behov alle døgnets timer.


Som kvinde er rejsen gennem graviditet, fødsel og barsel, både fysisk og psykisk, en naturlig proces, som du biologisk set er rustet til at kunne gennemføre. Denne tid indeholder muligheder for mange gode og berigende oplevelser. Der er dog visse risikofelter, som det kan være rart at blive guidet igennem. Med vores program for fødselsforberedelse og efterfødselshold får du kombinationen af at styrke dig selv - både fysisk og mentalt - før, under og efter fødslen.


Læs mere og tilmeld dig på www.fysogtraen.dk (Ønsker I - som mødregruppe - at deltage som samlet gruppe, tilrettelægger vi gerne et særligt forløb for jer).Undervisningen sker i samarbejde med fysioterapeut Malene Krause-Kjær


Fødselsforberedelse

Ved psykolog

På holdene gennemgår jeg de almindelige psykologiske reaktioner ved graviditet, fødsel og barsel. Desuden ligger fokus på de personlige spørgsmål, som I hver især bringer med jer. Da vi er sammen i en gruppe, får I ligeledes lejlighed til at opleve, at I – som gravide – er optaget af de samme temaer.


Ved fysioterapeut

Forskning dokumenterer, at målrettet motion og information om graviditet og fødsel giver kvinder en bedre fødselsoplevelse. Det kan betale sig at være forberedt og veltrænet. Når du er gravid vokser maven, og du kan opleve gener eller smerter i lænd, bækken eller hofter. I den forbindelse er det en god ide at komme i gang med målrettet motion.


Efterfødselshold med baby

Ved psykolog

Det at blive mor introducerer en livs- og udviklingsfase, der i kraft af sin intensitet adskiller sig fra alle andre faser i livet. På kort tid skal en nyorientering og et identitetsskift - baseret på nye værdier - etablere sig. Psykologien indeholder værdifuld viden om den proces, som I skal igennem. Det vil jeg præsentere jer for med udgangspunkt i, hvem I er. Vi vil også tale om dit barns mentale udvikling.


Ved fysioterapeut

I løbet af graviditeten og fødslen sker der mange forandringer med din krop. Med efterfødselsgymnastik får du din krop genoptrænet på en effektiv måde. Træningen bygger på pilates- principper, så du træner indefra og ud. Tag din baby med, så I sammen kan opleve, hvordan leg og nærvær er med til at styrke jeres forhold. Jeg vil også fortælle om den motoriske udvikling, så I kan følge jeres børns bevægelser i leg.


Fire gode tips til mor og far:

1. Tal om jeres forventninger til det at blive forældre og juster løbende jeres aftaler, når baby er kommet.

2. Tillad, at I som henholdsvis mor og far, har forskellige funktioner i forhold til barnet det første år.

3. Gå ned i tempo og find ro med at babypleje tager tid. Jeres baby fortæller jer gennem sine signaler, hvad der er det rigtige at gøre de første måneder.

4. Lad jer støtte af gode råd og litteratur på området. Men husk at sund fornuft og jeres særlige opskrift på forældreskab er det vigtigste.


Læs mere om tilbudet i artikel bragt i Frederiksbergbladet


Tilbage